Dansk Bademiljø  •  Alt til badeværelset!  •  Glas på mål  •  Wellness til inde og ude  •   års erfaring.

 • Store klortabs til udespa, 1 kg

  Va.nr.: 7062

  Store klortabs til udespa, 1 kg

  Vejl. udsalgspris inkl.moms:

  Kr. 249,-

  Uden moms: 199,-

  Alle priser er ab lager.

 • ??
  ???? ????

  ????
  ??

1 kilo klortabletter til udendørs spa. 20 g/tablet me 90% aktiv klor. Bruges i skimmer eller doseringsbeholder.

God vandkvalitet kræver regelmæssig omhyggelig pleje.  Dosér derfor præcist og anvend kun kompatible produkter.

Et ekstra sjat i hverdagen kan gøre mere skade end gavn, idet høj vandkvalitet er en fin balance mellem vandets parametre og de plejemidler der anvendes.

Tabletterne opløses langsomt og de er stabiliseret og kalkfri. Stabiliseringen omfatter vandets indhold af frit klor og pH-værdi og gør det nemt at bevare en god vandkvalitet.

Dette produkt er ikke egnet til chokklorering.

Før anvendelse kontrolleres vandets pH-værdi og sænkes eventuelt til 6,8-7,2*. Læg 1 tablet i klordispenseren for hver 1000 liter vand.  Klor afgives fra tabletten i et tempo, der svarer til et forbrug på 0,8 - 2 mg/liter.

Tilsæt en ekstra tablet ved opstart, stort solindfald eller høj badebelastning.


*I henhold til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet, bilag 1, bør pH værdien være mellem 6,8 og 7,0  Værdien må ikke være under 6,8 og aldrig over 7.6. Vand i Danmark er kalkholdig, og har derfor en relativ høj pH værdi. Anvendelse af pH forøgende midler bør ikke være nødvendligt. Man kan eventuelt skifte noget af vandet ud med vand fra vandhanen.

Klortabletter kræver omhu ved håndtering og opbevaring. Brug plast/gummihandsker og åbn kun i et velventileret rum eller udenfor.

Opbevares utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler. Opbevares i et velventileret rum og ikke i direkte sollys. Må ikke udsættes for opvarmning. Må ikke opbevares sammen med stærke reduktionsmidler eller syrer. 

 Se sikkerhedsblad

maaltegning ×

Klik på billedet for en større tegning. Åbner i et nyt vindue.

Hverdage: 08:00-16:00

7022 3484