Dansk Bademiljø  •  Alt til badeværelset!  •  Glas på mål  •  Wellness til inde og ude  •   års erfaring.

 • Klor granulat, 1 kg

  Va.nr.: 7074

  Klor granulat, 1 kg

  Vejl. udsalgspris inkl.moms:

  Kr. 239,-

  Uden moms: 191,-

  Alle priser er ab lager.

 • ??
  ???? ????

  ????
  ??

Spa Klor Granulat 56% benyttes til effektiv desinfektion af badevandet i udendørs og indendørs spabade, vildmarksbade og mindre havepools.

Brugsanvisning: Justér altid først badevandets pH værdi til 6,8 -7,2*. Her opleves badevandet mest behageligt og Activ Spa Klor granulat vil desinficere optimalt.

Dosering: Ved nyfyldning: Tilsæt 9 gram SPA klorgranulat pr. 1000 liter badevand. Badevandet skal derefter regelmæssigt måles og klorindholdet skal holdes mellem 2-5 ppm  (mg/l).

Det anbefales at Spa klorgranulat opløses i en ren plastbeholder med vand. Tilsæt først vand. Opløsningen hældes i spavandet, mens cirkulationspumpen kører.

Alternativt kan spa klorgranulat forsigtigt drysses direkte i spavandet foran dyserne forudsat at cirkulationspumpen kører. Lad cirkulationen køre i mindst 20 minutter efter tilsætningen. 

Advarsel: Blanding af forskellige klorprodukter kan føre til kraftige reaktioner og eksplosioner! Bland aldrig med andre kemikalier! Anvend biocidprodukter sikkert. Læs først etiket og produktinformation.


*I henhold til Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet, bilag 1, bør pH værdien være mellem 6,8 og 7,0  Værdien må ikke være under 6,8 og aldrig over 7.6. Vand i Danmark er kalkholdig, og har derfor en relativ høj pH værdi. Anvendelse af pH forøgende midler bør ikke være nødvendligt. Man kan eventuelt skifte noget af vandet ud med vand fra vandhanen.

Klorgranulat kræver omhu ved håndtering og opbevaring. Brug plast/gummihandsker og åbn kun i velventileret rum eller udenfor.
 

Opbevares forsvarligt, utilgængeligt for børn og ikke sammen med levnedsmidler, foderstoffer, lægemidler o.lign. Skal opbevares på et tørt, køligt og ventileret sted. Bør opbevares i tæt tillukket originalemballage. Må ikke opbevares sammen med følgende: Stærke syrer.

 Se sikkerhedsblad

maaltegning ×

Klik på billedet for en større tegning. Åbner i et nyt vindue.

Hverdage: 08:00-16:00

7022 3484